Pulins färgvarianter

 

Beslut om pulins färgvarianter av Mihaly Meszaros. Mihaly Meszaros är ordförande i den officiella ungerska Puli-Pumi-Mudi Klubben, han sitter i styrelsen för MEOE = Ungerska Kennelklubben, och i styrelsen för domarkåren samt i avelsrådets styrelse för ungerska herdehundar. Mihaly är utbildad agronom och har specialiserat sig på genetik Mihaly har fött upp puli i ca 15 år och är kullkontrolant för ungerska herdehundar.

Under de senaste åren har flera artiklar publicerats angående pulins färger. Trots att vi ofta skriver om dem, är det inte allmänt känt att pulin har varit en flerfärgad ras, än idag föder vi upp rasen i flera färger, vilket nog inte kommer att ändras i framtiden heller, den svarta färgen är den mest populära idag.

Gammal standardbeskrivning

Standarden från 1942 beskriver inte helt korrekt rasens färger, då den nämner bara svart, vit och grå. På grund av det får vi mängder av brev från de utländska klubbarna, för även där som här hemma existerar två färgvarianter till utöver dessa tre. Dessa två färger beskrevs i början av 1960 talet som fakó. Då har man skilt två varianter av fakó färgen, den enfärgade aprikos-fakó och den maskade fakó som motsvarar en svart skuggning på aprikos bas. Den svarta skuggningen fanns på bestämda kroppsdelar: på ansiktet, öronen, ryggen och svansen. Nu förtiden är dessa två färger i samma klass, dvs aprikoserna och de maskade fakó tävlar för alla titlar tillsammans.

Experimentell färg

Vi har haft problem med att klassa vissa färger på våra utställningar och utdelningen av Cert, Cacib och BIR titlarna, eftersom fakó färgen bara var en experimentell färg på sextio talet På våra utställningar fick den svarta, den vita, den grå och fakó var sin klassvinnare titel, trots att fakó inte fanns med på standarden.

Standardändring

Detta godkändes bara på några få ställen utomlands, så vi fick många förfrågningar, därför har vi nu lämnat in en standard ändring.

Omvärdering av färgerna

För att kunna omvärdera färgerna stöder vi oss såväl på teoretiska som på praktiska erfarenheter. Det viktigaste bland dessa var dr. Imre Ócsags forskning 1976, som försökte kartlägga ärftligheten av pulins färger och som än idag får fullt stöd av kullkontrollanters erfarenheter. Medförfattare till artikeln var dr László Sáfár och den heter: " Pulinsfärgnedärvning med speciell uppmärksamhet på fakó skiftningarna". Författarna bearbetade nästan hundra kullars färgfördelning. De har även kunnat följa kullar där parningen gjordes enbart för denna forsknings skull. De kontrollerade kullarna personligen, därmed eliminerades risken för fel färgbeteckning. Resultaten stöddes även med statistiska prover.

Rätt genetisk kategori

Under en domarkonferens togs pulifärgernas problem upp som brådskande fall att reda ut. Detta är nödvändigt också för att färgerna ska vara indelade i sina rätta genetiska kategorier och för att standarden ska tjäna som vägvisare i hela världen vad det gäller pulins färger och hjälpa färgernas expertlika bedömning i framtiden.

1991-02-20 fastställdes på en konferens följande angående pulins färger:

Pulins färgnedärvning är nu klarlagd genom vetenskaplig observation och praktiska undersökningar. Pulin nedärver sin färg enligt bestämd epistatisk (ärftlig) ordning, där det finns dominanta och underordnade färger.

Svart

Toppen på den epistatiska rangordningen är den svarta färgen, som kan vara bärare av alla andra färger hos puli. Den kan dominera över alla andra färger men även två svarta föräldrar kan få en annan färg på valparna Den svarta färgen betyder oftast inte kolsvart hos de vuxna hundarna. Toppen på snören eller band är i regel rostfärgade, röd bruna eller ibland t o m grå Det kan förklaras med den speciella strukturen i pulins päls, som är pulins naturliga skyddsmekanism, reaktionen på pulins organism. Detta är genetiskt betingat, kommer om och om igen, generation efter generation. Får under inga omständigheter betraktas som fel.

Grå

Nästa färg i den epistatiska rangordningen är den grå färgen som kommer med åldern. Dessa valpar föds svarta och blir grå vid de mest olika åldrar. Det finns valpar som redan vid ca 8 veckors ålder visar att deras färg kommer att ändras till grå. Dessa liknar grå pudelvalpar i färgen. Skiftningar runt ansiktet, tassarna och svansen är de första tecken som tyder på att de blir grå. Det förekommer att grånaden börjar vid 2 eller tom upp till 6 års ålder. Det har hänt på utställningar att en puli som var registrerad svart anmäldes som grå, men sedan ändrades hans färgbeteckning till svart igen. Den grå färgen bedömdes nämligen separat, fick eget Cert och det var mycket enklare att erövra Championtiteln bland de få grå än bland de talrika svarta. På de sista tre årens Internationella utställningar har endast fyra grå puli varit anmälda.

Bedöms likvärdigt

Hädanefter kommer den grå och den svarta pulin bedömas tillsammans. Den grå står närmast den svarta genetiskt, dessutom kan man inte bedöma vid födseln om det blir en grå hund senare. Vi kommer alltså inte dela ut egen Championtitel för de grå som vi gjorde förut, eftersom de nu ska tävla med de svarta. Den grå varianten får inte ha nackdel av sin färg utan ska bedömas som helt likvärdig den svarta. Bedömer domaren det så, kan en grå slå de svarta och bli bäst i klassen.

Medfödd grå färg är genetiskt blå

Den medfödda grå färgen är genetiskt blå. Det kan före komma men enligt erfarenhet är det en dödlig gen hos puli, dessa valpar är inte livsdugliga, de är dödfödda eller dör i ett tidigt skede. Den färgen saknar därför praktisk betydelse för oss. På senare år har det inte fötts någon valp med den färgen.

Maskad fakó

Nästa färg i den epistatiska rangordningen är den maskade fakó färgen. Den färgen kommer vi hädanefter att beteckna som fakó. Alltså alla de färger som inte är svarta, grå, eller vita, men som innehåller svarta hårstrån kommer att heta fakó. I samtliga fall kan man se det svarta pigmentets tecken i fakó pulins päls.

Svarta skuggningar

Redan vid födseln ser man de svarta skuggningarna på grå eller creme basfärg och kan utan tvivel urskilja en fakó hund. Färgen på dessa hundar blir ljusare med tiden. Parar man två fakó puli blir det bara fakó valpar i kullen. Fakó är recessiv mot den svarta färgen, man kan utvisa 3:1 delar i populationen.

Den mest ursprungliga, typiska
och värdefulla varianten

Vår målsättning är att fakón ska ha sitt egna Cacib eftersom den färgen, som tidigare kallades maskad fakó är pulins mest ursprungliga, mest typiska, mest värdefulla variant. Men till det måste fakó antalet öka och utvecklas mer Det är önskvärt att sträva efter färgens rena avel och sluta med att blanda dem med svarta. Fakón får eget Cert, Derbyvinnare, HPJ (Hungaria Prima Junior) redan idag, men för BIR och Cacib tävlar de tillsammans med de svarta och de grå. Förutsättningarna finns för att uppfödarna för fakó färgen skall kunna samarbeta och vi kan även räkna med nya fakó linjers uppdykning efter svarta hundar en lång tid framöver.

Populär färg

Det behövs, då den färgen har blivit den mest populära i de flesta europeiska länderna. Om vi fortsätter att blanda svarta med fakó då ökar vi de fakó bärande svartas antal, men den fakó färgen förblir gömd. Vi kan snabbast få en bra fakó kvalitet (och nu menar jag endast den maskade fakón) om vi avlar de rent.

Vit - Aprikos

Den mest underliga i denna färgernas ärftliga rangordning är nästa färg, den vita och även den aprikosa färgen. Den vita pulin bedömdes helt separat från alla andra färger, åtminstone trodde vi att vi hade separerat färgen från de andra. De får speciella Cacib och BIR. Allt för ofta upptäcktes det när vita kullar ID-märktes att det fanns aprikosfärgade valpar. I mindre utsträckning kunde man se sådana även i svarta kullar. Dessa kallades förr för fakó. De före kom även på utställningar och såg nästan rosa ut bland de vita.

"Vit puli är den puli som föds vit!"

Jag har betonat det flera gånger tidigare. Csaba Anghy betraktade den vita pulins aprikos färgade besmutsning som grovt fel redan 1936. Trots detta är det än idag just dessa aprikosfärgade individer som är det största hindret från att avla på helt rena vita puli. Hur kan det komma sig? Man kan helt enkelt förklara detta med att den epistatiska rangordningens sista medlem är inte den vita färgen som vi så länge trott utan den aprikosa färgen som förr hette fakó.

Två ytterligheter svart - aprikos

De två ytterligheterna i rangordningen är alltså den svarta och den aprikosa. Den svarta dominerar över alla de andra, den aprikosa kan - och tyvärr brukar - förekomma i alla färgkombinationer. Den förekommer oftare efter de färgade hundarna än den rena vita färgen. Det händer tyvärr ofta att de stambokförs som vita och på så sätt fortsätter att försämra den vita populationen. Men de besudlar även det svarta beståndet. När det gäller de färgade hundarna förekommer den 3:1.

Rena vita?

I teorin borde de förekomma i samma utsträckning efter de vita också, men hur många rena vita puli som finns idag i Ungern och hur många som är bärare av aprikos kan man bara gissa sig till. Principiellt borde 25 % av populationen vara rena vita, dvs sådana som inte ens är bärare av aprikos. Den realistiska upp skattningen försvåras tyvärr av många praktiska saker. Det börjar med färgbestämningen av kullarna.

Anmäls i fel färg

Många anmäls i fel färg. Jag upprepar: "Vit puli är den som föds vit!" Men även den vita färgen har många nyanser. Från kritvit till elfenbensvit. Aprikosa valpar föds alltid med rosa nos! Nos spegeln på en äkta vit valp är skiffergrå redan vid födseln eller blir det 2-3 dagar senare. Aprikoserna blir i regel aldrig grå. Nosvingarna förblir rosa, hunden saknar pigment i munnen, nosen och på de fria hudpartierna Färgen kallas även för creme, rosa, grisfärg, strumpfärg. Länge avlivades sådana valpar redan när de föddes. Vi har alltså länge kallat denna färg för fakó, men hädanefter kallas de för aprikos.

Aprikos är ingen typisk pulifärg

Aprikos puli är ingen typisk pulifärg. Den är inte släkt med fakó färgen, därför finns det ingen orsak till att de ska bedömas tillsammans. Den står närmast den vita färgen, därför kommer de att bedömas i samma klass som de vita.

Får ej användas i avel

Vi har som målsättning att gallra ut dessa aprikosa fortast möjligt, därför får i fortsättningen aprikos eller aprikosskiftande puli endast tilldelas högst 2:a eller 3:a på utställning, och de får inte användas i avel. Under vintern ser dessa puli väldigt fula ut. Deras nos blir helt rosa. På ryggen har de en bred röd rand, inget pigment i munnen och alldeles for Ijusa ögon. Det är synd att blanda in den färgen i någon annan färg. Hur smärtsamt det än kan vara att ta de första stegen, måste vi börja förädla pulin även vad det gäller färgerna

Modefärger

Det har alltid funnits modefärger och det kommer alltid att finnas sådana men pulin i sin helhet måste förbli puli! Mörkt pigment på fria hudpartier, mörk nosspegel, mörkbruna ögon hör till rasens kännetecken. Hur tänker vi lösa det rent praktiskt? Vi börjar redan med ID märkning. I framtiden kommer den färgen som tidigare benämndes som maskad fakó heta fakó. Den färgen som kallades för fakó förut kommer att heta zsemle (aprikos). Stamtavla kan utfärdas även för dessa valpar när det inte finns tvivel om deras rasrenhet. Men vi tänker gallra ut dem på utställningarna Att exportera zsemle puli till utlandet är inte att rekommendera. De kan inte få exportstamtavla Experimentera får var och en på sin egen bekostnad. Låt oss dock sluta med att använda aprikosa puli i avel. Vissa uppfödare förstår inte problemet med dem aprikosa När jag är ute och ID-märker hör jag ofta att folk tycker att" men de är ju så söta". Få besvärar sig med att titta efter hur dessa rosa puli ser ut som vuxna. Speciellt de som föds i en svart kull kan orsaka överraskningar senare, när en nybörjare på puli upptäcker att den hunden han har köpt som vit inte alls har den färgen som det står på stamtavlan. I en vit kull märks den aprikosa alltför väl.

Plockat från tidskriften FURIEN.