Xaida´z fotoalbum
från 2009

Tillbaks

sidan 28

Foto Ewa Roos

Uppvisning Malmö Valp

Zabbi på språng...


Full fart med Zabbi och handler Kajsa


Sen får Zabbi sin "kotte"!!!