Xaida´z fotoalbum
från juni 2003

Sidan
38
Detta är Tova, mamma till dessa små troll som var på valputställningen


Sykonklass med HP


Chili.................Xim (lik sin mamma)


Qyra