Champion och Vinnar-titlar plockade av
Xaida´z hundar
och hundar i Xaida´z kennel
/Champions or Winning-title of Xaida´z dogs
or dogs in the kennel


2011SE UCh

DK UCh DKV 09 Kbv-10 Midseamanors Hairy Harry
S42209/2009 född 2
008-09-28     
ägare Carina Karlsson/Ann-Marie Olsson


2010

INT UCH
SUCh NUCh DKUCh
Xaida´z Gi-Misz Rapszódia-Raija

S14711/04/03
född 20031231
ägare Katarina Szabo


Internationell Utställningschampion (CIB),
NUCh
SUCh DKUCh Yohanna-Oxaida
S60387/2006 V, född 20060901
ägare Carina Karlsson/Carina MattssonDK UCh
NO UCH SE UCh Xaida'z Bo-Ki Záros Zeger Bozz
S52366/2007
född 2007-07-01     
ägare Jeanette NilssonDK UCh
DKV 09 Midseamanors Hairy Harry
S42209/2009 född 2
008-09-28     
ägare Carina Karlsson/Ann-Marie Olsson
2009

NUCh
Slovensk Champion DKUCh SUCh
Xaida'z Ny-Sz Xtella-Lee
S65502/2006
född 060926
ägare Lena JörgensenNorsk Utställningschampion
SUCh Xaida'z Bo-Ki Záros Zeger Bozz
S52366/2007
född 2007-07-01     
ägare Jeanette Nilsson


Norsk Utställningschampion
SUCh DKUCh Yohanna-Oxaida
S60387/2006 V, född 20060901
ägare Carina Karlsson/Carina MattssonINTUCh (C.I.B.)
Slovensk Champion
Dkuch SUCh Xaida´z Gy-Ga Èdes Quinta do Noval
S24150/03 född 030303
ägare Lena JörgensenDUCh
SUCh NUCh Xaida´z De-Ro Warga-Wiper

S37229/2006 S född 060416
ägare Carina KarlssonSvensk Utställningschampion
Xaida'z Bo-Ki Záros Zeger Bozz
S52366/2007
född 2007-07-01     
ägare Jeanette Nilsson


Svensk Utställningschampion
Slovensk Champion DKUCh Xaida'z Ny-Sz Xtella-Lee
S65502/2006
född 060926
ägare Lena Jörgensen


Svensk Utställningschampion
DKUCh Yohanna-Oxaida
S60387/2006 V, född 20060901
ägare Carina Karlsson/Carina Mattsson


Svensk Utställningschampion
DUCh
Xaida'z Bo-Ki Zimankós Zeke Bozz
S52367/2007 född 20070701
äg Carina Karlsson


Dansk Champion
Xaida'z Bo-Ki Zimankós Zeke Bozz
S52367/2007 född 20070701
äg Carina Karlsson


2008


Slovensk Champion
Dkuch SUCh Xaida´z Gy-Ga Èdes Quinta do Noval
S24150/03
född 030303
ägare Lena Jörgensen
Slovensk Champion
DKUCh Xaida'z Ny-Sz Xtella-Lee
S65502/2006
född 060926
ägare Lena Jörgensen

DKUCh
Yohanna-Oxaida
S60387/2006 V, född 20060901
ägare Carina Karlsson/Carina Mattsson
DKUCh
Xaida'z Ny-Sz Xtella-Lee
S65502/2006 född 060926
ägare Lena Jörgensen

SUCh NUCh
Xaida´z De-Ro Warga-Wiper

S37229/2006 S född 060416
ägare Carina Karlsson

NUCh

Such Dkuch Xaida´z Bal-Za Szép-Shadow
S53734/2004 född 040715
ägare Carina Karlsson
INTUCh
NUCh SUCh DKUCh Xaida´z Gi-Misz Reprezenthál-Roccula
S 14715/2004 född 031231
ägare Anders Schönbeck/C. Karlsson
NUCh
SUCh Csigora Roxanne to Xaidaz
S46381/2004 född 04-05-305
ägare Carina Karlsson

NUCh
SUCh DKUCh Xaida´z Gi-Misz Reprezenthál-Roccula
S 14715/2004 född 031231
ägare Anders Schönbeck/C. Karlsson
SUCh
Csigora Roxanne to Xaidaz
S46381/2004 född 04-05-305
ägare Carina Karlsson

DKUCH
SUCh NUCh
Xaida´z Bal-Za Szárcsa-Swea
S53736/04 född 04-07-15
ägare Jenny Palmkvist
INTUCh
SUCh DKUCh Xaida´z Ca-Za Misztica af Marmor
S49867/2001 född 20010810
äg Daniel Karlsson/C Karlsson

SUCh NUCh DKUCh
Xaida´z Gi-Misz Rapszódia-Raija
S14711/04/03
född 20031231
ägare Katarina Szabo2007

INTUCh
SUCh DKUCh Xaida´z Re-Li Lazsnak-Lord Pedro
S41694/01
född 20010608
ägare Eva Sörgard, DanmarkNUCh
SUCh DKUCh Xaida´z Gi-Ga Nyandásh Nizze
S20157/2002
född 020207
Äg. Carina KarlssonNUCh
DKUCh SUCh Xaida´z Ro-Fe Kulissza-Kiaz
S41042/01
född 010605
ägare Carina Karlsson
Köpenhamnnsvinnare-06
LP 1 INTUCh
SUCh DKUCh NUCh NORDUCh
Västsjö Ernö-Zabrella
S37349/99 född 99-05-22
ägare Carina Karlsson


DKUCh
SUCh Xaida´z Gy-Ga Èdes Quinta do Noval
S24150/03

född 030303
ägare Lena Jörgensen


SUCh NUCh
Xaida´z Bal-Za Szárcsa-Swea
S53736/04 född 04-07-15
ägare Jenny Palmkvist
.


SUCh
Xaida´z Po-Di Erdesz - Erhardt
S49062/98 född 98-08-21
ägare Ingel Ahlgren, Handler Helene AhlgrenSUCh DKUCh
Xaida´z Bal-Za Szép-Shadow
S53734/2004 född 040715
ägare Carina Karlsson
SUCh
Xaida´z Ca-Za Misztikus-Markolio

S49868/01 född 010810
ägare Susanne CelinSUCh DKUCh
Xaida´z Gi-Misz Reprezenthál-Roccula
S 14715/2004 född 031231
ägare Anders Schönbeck/C. Karlsson


2006NUCh
SUCH DKUCh Xaida´z Bo-Xa B´tor-Gyermec
S12870/95 född 95-12-06
ägare Jeanette NilssonNUCh
SUCh DKUCh Xaida´z Gy-Ga Egi-Qyra af Xaida
S24149/2003 född 030303
ägare Annica Karlsson


SUCH
Xaida´z Gy-Ga Èdes Quinta do Noval
S24150/03

född 030303
ägare Lena Jörgensen


SUCH
Xaida´z Gy-Za Oltalmaz-Obelix
S55130/02

född 020912
ägare Christer Sjöström


SVENSK LYDNADSCHAMPION
LP II SV-03 SUCH
Xaida´z Ba-Li Istenö-Ior S24945/2000
född 000315
Äg. Susanne och Dorn JosefssonLP 1 INTUCH
SUCH DKUCH NUCH NORDUCH

Västsjö Ernö-Zabrella S37349/99
född 99-05-22
ägare Carina & Roland KarlssonSUCH
Xaida´z Gy-Ga Éber-Quickstep
S24154/2003
född 030303
ägare Anders Schönbeck


SUCH
Xaida´z Gi-Ga Naszàly-Nike
S20152/02
född 020207
ägare Carina Mattsson
.

INTUCh
SUCH DKUCh NUCh

Xaida´z Po-Di Eszes-Efraim S49061/98
född 98-08-21
ägare Jeanette Nilsson


SUCh DKUCh
Xaida´z Gy-Ga Egi-Qyra af Xaida
S24149/2003 född 030303
ägare Annica KarlssonSUCh DKUCh
Xaida´z Re-Li Lazsnak-Lord Pedro
S41694/01
född 20010608
ägare Eva Sörgard, DanmarkSUCH DKUCh NUCh
Xaida´z Po-Di Eszes-Efraim S49061/98
född 98-08-21
ägare Jeanette Nilsson


SUCh
Xaida´z Bo-Xa Bundes
Szétszaggat
S12872/95 född 941206
äg Irma Hasko


SUCh
Xaida´z Re-Li Látszik-Lufi
S41691/2001 född 20010608
äg Britt-Marie Johnsson


SUCh DKUCh
Xaida´z Ca-Za Misztica af Marmor
S49867/2001 född 20010810
äg Carina KarlssonDKUCh
Xaida´z Re-Li Lazsnak-Lord Pedro
S41694/01
född 20010608
ägare Eva Sörgard, Danmark
DKUCh

SUCh Xaida´z Ro-Fe Kulissza-Kiaz
S41042/01
född 010605
ägare Carina Karlsson


INTUCh

Norduch Xaida´z Gi-Ga Denéver Robija
Född 960522 "Ruff"S38297/96
Äg. Carina Karlsson


INTUCh
Norduch Xaida´z Axzéss Allonge
S44454/93/2002
Född 930617
Äg. Carina Karlsson


SUCh DKUCh
Xaida´z Gi-Ga Nyandásh Nizze S20157/2002

född 020207
Äg. Carina KarlssonFINUCh
Xaida´z Ro-Fe Komikus-Kusztor S41028/01

född 010605
ägare Heidi Valo, Finland
SUCh
Xaida´z Ro-Fe Kulissza-Kiaz S41042/01

född 010605
ägare Carina Karlsson
SUCh
Xaida´z Ad-Ax Ferfias-Feri S51843/98

född 981002
ägare Christel Melin
FinUCh
Xaida´z Re-Lili af Lidi S41690/2001
född 01-06-08
ägare Hanna-Mari Salo, FinlandSUCH DKUCH NUCH NORDUCH
Västsjö Ernö-Zabrella S37349/99
född 99-05-22
ägare Carina & Roland Karlsson

SUCH DKUCH NUCH NORDUCH
Xaida´z Gi-Xa Denevér Robija
född 96-05-22
ägare Carina Karlsson


SUCH DKUCH
Xaida´z Gi-Xa Denevér Robija
född 96-05-22
ägare Carina Karlsson


SUCH
Xaida´z Ba-Li Isten_Ior S24945-2000
född 00-03-15
ägare Susanne Josefsson


SUCH
Xaida´z He-Ax Garas-Ghana S50696-99
född 99-09-05
ägare Jenny Grahn


LP LP II NORDUCH INTUCH
Kutya´s Xagira-Xaida S38704/89
född 89-05-10
ägare Carina & Roland Karlsson


SUCH
Xaida´z Ad-Ax Felséges-Freddie S51844/98
född 98-10-02
ägare Anna Svensson


SUCH
Xaida´z Ad-Ax Fekete-Csuli S51841/98
född 98-10-02
ägare Silvia Riex-Divos


SUCH
Xaida´z Po-Di Eszes-Efraim S49061/98
född 98-08-21
ägare Jeanette Nilsson


SUCH DKUCH
Västsjö Ernö-Zabrella S37349/99
född 99-05-22
ägare Carina & Roland Karlsson


INTUCH NORDUCH
Brianda He-Bo Gigolo S42547/93
född 93-05-25
ägare Carina & Roland Karlsson


Sidan startade 2001-01-01