Giggo och Whopies valpar sidan 1
Avelsplaner/the plan of breeding

2019 

Father SE21131/2013
Xaida'z Yo-Zek Hippi Hendrixz
HD A, DM fri, Goda Vallegenskaper

Mother SE10087/2016
SE UCh Xaida'z El-Gy Lilisz-Léxena

HD C, DM fri, Goda vallegenskaper

spring 2019

Father SE29051/2015
SE UCh DK UCh Illés Szépe Attila Xaidaz
HD A, DM carrier
Goda vallegenskaper, BPH
Mother SE55766/2014
WW-18 SE UCh DK UCh Xaida'z
Ze-Ger Képzelgés-Kriztall
HD A, DM fri,
Goda vallegenskaper, BPH
autumn 2019

Har du någon hanhund som du anser vara fin och rastypisk så hör gärna av dig, för eventuell avel.